Viết thư hỏi thăm bạn em khi nghe tin quê bạn bị bão lụt
Văn mẫu lớp 4

Viết thư hỏi thăm bạn em khi nghe tin quê bạn bị bão lụt

Loading...

Em có một người bạn ở vùng mới bị bão quét qua. Em hãy viết thư hỏi thăm bạn em khi nghe tin quê bạn bị bão lụt

Long An, ngày … tháng … năm 2005

Bạn Thu thân mến.

Trong này mình được tin bão số 2, số 3 đổ bộ vào đồng bằng Đắc Bộ, trong đó tỉnh Nam Định quê bạn.

Tuy biết rằng mùa này là mùa bão lụt của miền Bắc và miền Trung nhưng khi có tin bão mình vẫn thấy sốt ruột, nên viết thư hỏi thăm tình hình xem quê bạn thiệt hại do bão gây ra có nặng lắm không?

Khi nhận được thư này, bạn viết thư mình về tình hình bão lụt ở quê hương Nam Định và nơi làng quê bạn ở như thế nào nhé.

Mình nghĩ rằng bão đã đổ bộ vào thế nào cũng có thiệt hại, nhưng chỉ mong sự thiệt hại đó không nặng nề như làm mất hết mùa màng, đổ nhà cửa, vỡ đê nước sông tràn vào làng xóm.

Nhận được thơ này bạn viết cho mình nhé, cho mình nghe về tình hình gia đình, quê hương của bạn.

Thôi nhé, mình chẳng biết nói gì với bạn, mà chỉ gửi vài hàng hỏi thăm tin gia đình bạn qua cơn bão lụt có gì khó khăn để cùng chia sẻ với nhau. Chúng ta là bạn thân của nhau mà.

Bạn của bạn

Minh Quân

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *