Nguyễn Trãi
Văn mẫu lớp 8

Tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp của Nguyễn Trãi trong đoạn trích Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)

Mở bài: Giới thiệu đôi nét về tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi là người luôn phụng thờ một tư tưởng lớn: tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng ấy là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các sáng tác thơ văn Nguyễn Trãi, khiến cho các tác […]