Phân tích hình tượng người anh hùng Phan Bội Châu trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Văn mẫu lớp 8

Phân tích hình tượng người anh hùng Phan Bội Châu trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Em hãy viết bài văn phân tích hình tượng người anh hùng Phan Bội Châu trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác để nói lên tầm vóc vĩ đại của người anh hùng dân tộc. Mở bài Phân tích hình tượng người anh hùng Phan Bội Châu trong bài thơ Vào nhà ngục […]

Cảm nhận khi đọc bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu
Văn mẫu lớp 8

Cảm nhận khi đọc bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

Đề bài: Em hãy viết bài văn nêu cảm nhận khi đọc bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu. Mở bài Cảm nhận khi đọc bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu Trong dòng vàn học yêu nước đầu thế kỷ XX bài thơ […]

Phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu
Văn mẫu lớp 8

Phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

Đề bài: Em hãy viết bài văn phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu. Hôm nay tailieuvanhoc.net sẽ gửi đến các bạn bài phân tích của Trần Ánh Mỹ Lan lớp 8a trường THCS Đống Đa. Mở bài Phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm […]

Phân tích Khát vọng độc lập và khí phách Đại Việt qua ba áng văn: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Nước Đại Việt ta
Văn mẫu lớp 8

Phân tích Khát vọng độc lập và khí phách Đại Việt qua ba áng văn: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Nước Đại Việt ta

Đề bài Khát vọng độc lập và khí phách Đại Việt qua ba áng văn: Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn), Hịch tướng sĩ (Trần Hưng Đạo) và Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đai cáo Nguyễn Trãi). Mở bài Phân tích Khát vọng độc lập và khí phách Đại Việt qua ba áng văn: […]

Phân tích tình cảm yêu nước qua ba áng văn: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Bình ngô đại cáo
Văn mẫu lớp 8

Phân tích tình cảm yêu nước qua ba áng văn: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Bình ngô đại cáo

Đề bài: Em hãy phân tích Tình cảm yêu nước qua ba áng văn: Chiếu dời đô (Lí Công Uấn), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), và Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi). Mở bài Phân tích tình cảm yêu nước qua ba áng văn: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ […]

Bình luận câu nói "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" trong Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi
Văn mẫu lớp 8

Bình luận câu nói “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” trong Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

Đề bài: Mở đầu bài Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi viết: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Em hãy bình luận ý kiến trên. Mở bài Bình luận câu nói “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” trong Bình ngô […]

Phân tích chứng minh sức mạnh đại nghĩa và chí nhân của Đại Việt qua Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi
Văn mẫu lớp 8

Phân tích chứng minh sức mạnh đại nghĩa và chí nhân của Đại Việt qua Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

Phân tích đoạn thơ sau trong Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi: Thuận đà ta đưa mũi dao tung phá Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau Lại thêm quân bốn mặt vây thành Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc, Sĩ tốt kén người hùng hổ, Bề tồi chọn kẻ vuốt nanh, […]

Nước Đại Việt ta là bản tuyên ngôn bất hủ của dân tộc Đại Việt
Văn mẫu lớp 8

Phân tích chứng minh đoạn trích Nước Đại Việt ta là bản tuyên ngôn bất hủ của dân tộc Đại Việt

Đề bài: Em hãy viết bài văn chứng minh Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi) Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ của dân tộc Đại Việt. Mở bài Phân tích chứng minh đoạn trích Nước Đại Việt ta là bản tuyên ngôn bất hủ của dân tộc Đại Việt […]