Cảm nhận hai câu thơ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân tráng bao la thâu góp gió
Văn mẫu lớp 8

Cảm nhận hai câu thơ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân tráng bao la thâu góp gió

Cảm nhận của em về hai câu thơ sau trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh: Cánh buồn giương to như mảnh hồn làng Rướn thân tráng bao la thâu góp gió, (Quê hương – Tế Hanh) Bài làm. Mở bài: Giới thiệu hai câu thơ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn […]

Phân tích hai câu thơ Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu
Văn mẫu lớp 8

Phân tích hai câu thơ Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu

Phân tích làm rõ cái hay của hai câu thơ sau trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên. …Giấy đỏ buồn không thắm; Mực đọng trong nghiên sầu… Bài làm Mở bài: Giới thiệu hai câu thơ Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu Thơ là ảnh, là nhân ảnh… Từ […]

Cảm nhận về khát vọng tự do và tâm sự yêu nước qua bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ
Văn mẫu lớp 8

Cảm nhận về khát vọng tự do và tâm sự yêu nước qua bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

Phan tich khat vong tu do trong bai tho Nho rung cua The Lu – Đề bài: Cảm nhận về khát vọng tự do và tâm sự yêu nước thể hiện qua bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Bài làm. Mở bài: khát vọng tự do và tâm sự yêu nước thể hiện qua bài […]