Bình luận giải thích lời dạy của Bác Học tập tốt, lao động tốt
Văn mẫu lớp 7

Bình luận giải thích lời dạy của Bác Học tập tốt, lao động tốt

Một trong năm diều Bác Hồ dạy thiếu nhi là Học tập tốt, lao động tốt. Em hiểu lời dạy đó như thế nào? Mở bài Bình luận giải thích lời dạy của Bác Học tập tốt, lao động tốt Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam và là người ông […]

Giải thích câu ca dao Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
Văn mẫu lớp 7

Giải thích câu ca dao Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Binh luan giai thich bai ca dao Chang thom cung the hoa nhai Dau khong thanh lich cung nguoi Trang An. Người kinh đô Thăng Long xưa thường tự hào về truyền thống văn hóa của mình, nên trong dân gian mới lưu truyền câu ca: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh […]

Bình luận chứng minh câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim"
Văn mẫu lớp 7

Bình luận chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”

Đề bài: Em hãy viết bài văn làm sáng tỏ câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim. Mở bài Bình luận chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” Tục ngữ là trí khôn muôn đời của nhân dân. Mỗi câu tục ngữ là một bài học […]

Bình luận giải thích câu nói "Đoàn kết là sức mạnh vô địch"
Văn mẫu lớp 7

Bình luận giải thích câu nói “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? Em phải làm gì để thực hiện lời dạy đó? Mở bài Bình luận giải thích câu nói “Đoàn kết là sức mạnh vô địch” […]

Bình luận giải thích lời dạy "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công"
Văn mẫu lớp 7

Bình luận giải thích lời dạy “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công”

Chủ tịch Hổ Chí Minh có nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công. Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại dẫn đến thành công? Tại sao đoàn kết càng lớn thành công càng lớn? Chúng ta phải làm gì để thực hiện […]

Giải thích bài ca dao "Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Văn mẫu lớp 7

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Em hiểu như thế nào về lời khuyên của nhân dân thể hiện trong câu cao dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Mở bài Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” Người Việt Nam ta […]

Giải thích bình luận lời dạy "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"
Văn mẫu lớp 7

Giải thích bình luận lời dạy “Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Đề bài: Em hãy Giải thích bình luận lời dạy của Bác Hồ: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Mở bài Giải thích bình luận lời dạy “Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” Bác nói: “Mùa xuân là Tết trồng […]