Viết thư cho người thân của em để hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng sinh nhật
Văn mẫu lớp 4

Viết thư cho người thân của em để hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng sinh nhật

Đề bài: Em hãy viết thư cho người thân của em ở xa để hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng sinh nhật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2005 Chị Yến thân yêu! Hôm qua mẹ có nhắc đến anh chị và cháu Thảo. Đặc biệt mẹ có nhắc đến […]

Viết thư cho thầy giáo cũ của em để hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới
Văn mẫu lớp 4

Viết thư cho thầy giáo cũ của em để hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới

Em được thầy (cô) giáo cũ châm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi học trường mới, em viết thư nhắc lại kỷ niệm khó quên với thầy cô giáo cũ. Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….. […]