Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh
Văn mẫu lớp 12

Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Đề bài: Em hãy viết bài văn phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Hôm nay tailieuvanhoc.net sẽ gửi đến bạn đọc bài làm văn của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lớp 12c1 trường THPT Hiền Đa. Mở bài Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh  Đất nước ta sống trong […]

Nêu hoàn cảnh ra đời và bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập
Văn mẫu lớp 12

Nêu hoàn cảnh ra đời và bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập

Đề bài: Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh năm 1945. 1. Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập Ngày 19-8-1945, chính quyền ở thủ đô về tay nhân dân. Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ […]