lớp kịch ông Giuốc đanh mặc lễ phục
Văn mẫu lớp 12

Cảm nghĩ về đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Đề bài: Ông Giuốc-đanh mặc lê phục (Ngữ văn 8 – Tập II ) được trích trong vở hài kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e, đã giúp em cảm nhận được những gì? Mở bài Cảm nghĩ về đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là một lớp kịch […]

lớp kịch ông Giuốc đanh mặc lễ phục
Văn mẫu lớp 12

Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e.

Đề bài: Anh chị hãy viết bài Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e. Mở bài Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e. Nếu ông Giuốc-đanh học triết học đem đến cho người xem những tràng cười về tri thức thô thiển thì ông Giuốc-đanh mặc […]

Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê
Văn mẫu lớp 12

Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê

Đề bài: Anh chị hãy Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê. Mở bài Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê Sau 87 (84 + 3) ngày đêm ra khơi đánh cá, ông lão […]

Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ
Văn mẫu lớp 12

Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ

Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ ? Hôm nay tailieuvanhoc.net sẽ cùng các bạn phân tích Hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ xuất hiện ở phần cuối của tác phẩm, sau 3 ngày, […]

Phân tích nguyên lí tảng băng trôi trong tác phẩm Ông già và biển cả
Văn mẫu lớp 12

Phân tích nguyên lí tảng băng trôi trong tác phẩm Ông già và biển cả

Qua cách miêu tả về ông lão Xanchiagô trong cuộc chiến với đàn cá dữ, anh (chị) hiểu thêm gì về nguyên lí “Tảng băng trôi”? Phân tích nguyên lý tảng băng trôi trong tác phẩm Ông già và biển cả *    Về hình tượng ông lão Xanchiagô trong cuộc chiến với đàn cá dữ: Xanchiagô […]

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả, nhận định của công chúng về tác phẩm này
Văn mẫu lớp 12

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả, nhận định của công chúng về tác phẩm này

Đề bài: Anh chị hãy Tóm tắt truyện Ông già và biển cả và nêu nhận định của công chúng về tác phẩm này? Tóm tắt truyện Ông già và biển cả Ông lão đánh cá tên là Xanchiagô đã tám mươi tư ngày liền không kiếm được con cá nào, được chú bé Manôlin […]

Anh (chị) hãy nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp cùa Hêminguê.
Văn mẫu lớp 12

Anh (chị) hãy nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Hêminguê.

Hêminguê là nhà văn vĩ đại người Mỹ, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp cùa Hêminguê. Hêminguê (1899-1961) là nhà văn Mỹ, con một thầy thuốc. Học xong trung học, bắt đầu làm phóng viên báo chí. Hêminguê đã từng tự nguyện tham gia đại chiến […]