Bình giảng bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ
Văn mẫu lớp 11

Bình giảng bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Đề bài: Em hãy viết bài văn bình giảng bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ Mở bài Bình giảng bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ Bài ca ngất ngưởng được viết theo thể ca trù, một lối thơ gần với thơ tự do sau này. Bài thơ tuy […]

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Văn mẫu lớp 11

Giới thiệu về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đoan trích Vào phủ chúa Trịnh

1 Giới thiệu về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đoan trích Vào phủ chúa Trịnh Lê Hữu Trác (1720 – 1791) là người làng Liều Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc Yên Mĩ, Hưng Yên). Thượng kinh kí sự là tập kí sự bằng chữ Hán của […]

Phân tích giá trị hiện thực sâu sắc trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác
Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị hiện thực sâu sắc trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

Đề bài: Anh chị hãy Phân tích giá trị hiện thực sâu sắc trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” Trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác. Mở bài Phân tích giá trị hiện thực sâu sắc trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh Không chỉ là một danh y lỗi lạc của đất […]