Phân tích bài đồng dao Ăn bát cơm đầy Nhớ người cầy ruộng ...
Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài đồng dao Ăn bát cơm đầy Nhớ người cầy ruộng …

Đồng dao có những câu “Ăn một bát cơm, Nhớ người cày ruộng Ăn đĩa rau muống, Nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, Nhớ người vun gốc.” Hãy phân tích và bình luận tư tưởng cao đẹp hàm chứa trong những câu đồng dao ấy. Mở bài Phân tích bài đồng dao Ăn bát […]

Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Văn mẫu lớp 10

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Đề bài: Bình luận câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Hôm nay tài liệu văn học sẽ cùng các bạn bình luận câu ca dao trên nhé. Mở bài Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng […]

Phân tích nhân vật Ra-ma trong trích đoạn Hồ Pam-pa trong sử thi Ra-rna-ya-na của Ấn Độ
Văn mẫu lớp 10

Phân tích nhân vật Ra-ma trong trích đoạn Hồ Pam-pa trong sử thi Ra-rna-ya-na của Ấn Độ

Đề bài: Anh chị hãy Phân tích nhân vật Ra-ma trong trích đoạn Hồ Pam-pa trong sử thi Ra-rna-ya-na của Ấn Độ Mở bài Phân tích nhân vật Ra-ma trong trích đoạn Hồ Pam-pa trong sử thi Ra-rna-ya-na Trích đoạn “Hồ Pam-pa” nằm ưong phần đầu khúc ca thứ IV sử thi Ra-ma- ya-na. Sau khi […]

Sử thi Ra-ma-ya-na
Văn mẫu lớp 10

Hãy tóm lược 7 khúc ca của bản sử thi Ra-ma-ya-na

Đề bài: Ra-ma-ya-na (kì tích của hoàng tử Ra-ma) là một trong hai bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Hôm nay tailieuvanhoc.net sẽ cùng các bạn tóm lược 7 khúc ca của bản sử thi Ra-ma-ya-na –    KHÚC CA I: Giới thiệu dòng dõi và thời trẻ của hoàng tử Ra-ma. Mối lương duyên […]

Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong đoạn trích Uy-lít-xơ đấu trí đấu lực với Pô-li-phem
Văn mẫu lớp 10

Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong đoạn trích Uy-lít-xơ đấu trí đấu lực với Pô-li-phem

Đề bài: Anh chị hãy viết bài Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong đoạn trích Uy-lít-xơ đấu trí đấu lực với Pô-li-phem Mở bài Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong đoạn trích Uy-lít-xơ đấu trí đấu lực với Pô-li-phem  Cuộc đấu trí giữa Uy-lít-xơ với tên khổng lồ Pô-li-phem là một trong những thử thách vô […]

Tóm tắt cảnh "Uy-lít-xơ đấu trí, đấu lực với Pô-li-phem”
Văn mẫu lớp 10

Tóm tắt cảnh “Uy-lít-xơ đấu trí, đấu lực với Pô-li-phem”

Đề bài: Em hãy tóm tắt cảnh “Uy-lít-xơ đấu trí, đấu lực với Pô-li-phem” Ngồi trong hang, Uy-lít-xơ nghĩ về tai hoạ của mình và tìm cách trả thù tên khổng lồ một mắt và cầu mong nữ thần A-tê-na phù hộ. Tìm thấy một cành cảm lãm rất to bằng cột buồm của chiếc […]