Trắc nghiệm về văn học dân gian Việt Nam
Văn mẫu lớp 10

Trắc nghiệm về văn học dân gian Việt Nam

Loading...

Đề bài Trắc nghiệm về văn học dân gian Việt Nam

1. Có ý kiến cho rằng, truyện cổ dân gian gồm có 6 loại truyện: thần thoại, sử thi, truyện thuyết truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười.

A.    Đủ và đúng.
B.    Thiếu Và sai.
2.    Các truyện sau đây là loại truyện gì? Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Chử Đồng Tử, Phù Đổng Thiên Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng.
A.    Thần thoại.
B.    Truyện cổ tích, SửThi.
D.    Truyền thuyết.

3. Trong tác truyện được nói đến sau đây, truyện nào không phải là truyện cổ tích ?

A.    Truyện Tấm Cám.
B    Truyện cây tre trăm đốt.
c.    Truyện Thạch Sanh.
D.    Truyện thầy bói xem yoi.
E.    Truyện em bé thông minh.
F.    Truyện sự tích đá Vọng phu.

4.    Các loại truyện được nói đến sau đây là loại truyện gì ? Tam đại con gà, Đến chết vẫn hà tiện, Thi nói khoác, Diêm Vương xử kiện, Bẩm., thối lắm ạ ?

A.    Truyện ngụ ngôn.
B.    Truyện cổ tích.
C.    Truyện cười,
D.    Truyện thần thoại.
E.    Trụyển thuyết.

5. Đặc trưng cơ bản của vản học dân gian là: tính truyền miệng, tính tập thể, tính cộng đồng.

A.    Đúng.
B.    Sai.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *