Tóm tắt sử thi Đam Săn lớp 10
Văn mẫu lớp 10

Tóm tắt sử thi Đam Săn lớp 10

Loading...

Đề bài Em hãy Tóm tắt sử thi Đam Săn lớp 10

Theo tục “nối dây” Đam Săn phải lấy hai chị em Hơ-Nhí và Hơ-Bhí làm vợ. Anh đã tìm đủ mọi cách cưỡng lại số mệnh, nhưng đã bị Trời lấy ống điếu gõ vào đầu bảy lần.

 “Đăm Săn chết lịm, rồi Trời cho sống lại”. Phải làm theo lệnh Trời, Đam Săn trở thành một tù trưởng giàu mạnh, danh tiếng vang lừng rừng núi. Anh đã cùng bộ tộc đánh thắng hai tù trưởng đối địch là Mơ-tao Grư và Mơ-tao Mơ-xây.

Ngang tàng coi thường thần linh, Đam Săn chặt Cầy Thần, cây đổ quật chết Hơ-Nhí và Hơ-Bhí. Anh đi lên Trời, cầu xin Trời cứu sống hai nàng. Sau đó, Đam Săn đi bắt nữ thần Mặt Trời để có “hai vợ lẽ… vợ thật đẹp”. Cuộc cầu hôn thất bại, anh trở lại quê nhà, bị chết lún trong rừng ma đất đen. Đam Săn cháu lại theo tục “nối dây” đi tiếp cuộc đời của cậu chàng…

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *