Bình luận câu tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”
Chưa phân loại

Bình luận câu tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Bình luận câu tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”. Mở bài Bình luận câu tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ” Tục ngữ Việt Nam giàu và đẹp. Đẹp ở cách diễn đạt chắc và gọn, hoặc có đối, hoặc có […]

Phân tích Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông
Chưa phân loại

Phân tích Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Mở bài Phân tích Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học) là câu nói khẳng định tầm quan trọng và vị trí […]

Phân tích tư tưởng Đất Nước này là Đất nước Nhân dân trong đoạn thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm
Chưa phân loại

Phân tích tư tưởng Đất Nước này là Đất nước Nhân dân trong đoạn thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Phân tích những biểu hiện của tư tưởng “Đất Nước này là Đất nước Nhân dân” trong đoạn thơ Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm). Mở bài Phân tích tư tưởng Đất Nước này là Đất nước Nhân dân trong đoạn thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm Lịch […]