Kể lại bằng văn xuôi câu chuyện “Con Cáo và tổ Ong”
Văn mẫu lớp 7

Kể lại bằng văn xuôi câu chuyện “Con Cáo và tổ Ong” trong bài thơ của Bác Hồ

Bài thơ “Con cáo và tổ ong” của Bác Hồ là bài thơ rất hay và mang nhiều ý nghĩa, đó là lời kêu gọi mọi người dân hợp sức, hợp lòng để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kể lại câu chuyện “con cáo và tổ ong ” […]