Bình giảng bài ca dao "Lao xao gà gáy rạng ngày, Vai vác cái cày tay dắt con trâu"
Văn mẫu lớp 11

Bình giảng bài ca dao “Lao xao gà gáy rạng ngày, Vai vác cái cày tay dắt con trâu”

Hãy bình giảng một bài ca dao tự chọn nói về công việc nhà nông, ca ngợi những đức tính tết đẹp của họ. Hôm nay tailieuvanhoc.net sẽ gửi các bạn bài bình giảng bài ca dao “Lao xao gà gáy rạng ngày, vai vác cái cày tay dắt con trâu” Mở bài Bình giảng bài […]

Bình luận câu tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”
Chưa phân loại

Bình luận câu tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Bình luận câu tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”. Mở bài Bình luận câu tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ” Tục ngữ Việt Nam giàu và đẹp. Đẹp ở cách diễn đạt chắc và gọn, hoặc có đối, hoặc có […]

Phân tích bài đồng dao Ăn bát cơm đầy Nhớ người cầy ruộng ...
Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài đồng dao Ăn bát cơm đầy Nhớ người cầy ruộng …

Đồng dao có những câu “Ăn một bát cơm, Nhớ người cày ruộng Ăn đĩa rau muống, Nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, Nhớ người vun gốc.” Hãy phân tích và bình luận tư tưởng cao đẹp hàm chứa trong những câu đồng dao ấy. Mở bài Phân tích bài đồng dao Ăn bát […]

Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Văn mẫu lớp 10

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Đề bài: Bình luận câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Hôm nay tài liệu văn học sẽ cùng các bạn bình luận câu ca dao trên nhé. Mở bài Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng […]