Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Category: Văn mẫu lớp 7

Phân tích hình ảnh người nông dân Việt Nam qua nhân vật Lão Hạc của Nam Cao

Nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao là hình ảnh tiêu biểu về người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám chịu nhiều bất hạnh nhưng vẫn sáng ngời phẩm chất. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy làm sáng rõ nhận định trên. Nam Cao là […]