Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Category: Văn mẫu lớp 12

Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e.

Đề bài: Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e. Nếu ông Giuốc-đanh học triết học đem đến cho người xem những tràng cười về tri thức thô thiển thì ông Giuốc-đanh mặc lễ phục lại tặng cho người xem những chuỗi cười về phục sức lố lăng cũng của con […]

Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê

Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê. Bài làm Sau 87 (84 + 3) ngày đêm ra khơi đánh cá, ông lão Xanchiagô mới câu được con cá kiếm khổng lồ, nặng độ 6, 7 tấn, dài hơn chiếc thuyền câu khoảng 7 tấc. […]

Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ

Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ ? Bài làm Hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ xuất hiện ở phần cuối của tác phẩm, sau 3 ngày, 2 đêm vật lộn với sóng gió […]

Phân tích nguyên lí tảng băng trôi trong tác phẩm Ông già và biển cả

Qua cách miêu tả về ông lão Xanchiagô trong cuộc chiến với đàn cá dữ, anh (chị) hiểu thêm gì về nguyên lí “Tảng băng trôi”? Bài làm *    Về hình tượng ông lão Xanchiagô trong cuộc chiến với đàn cá dữ: Xanchiagô trong cuộc chiến với đàn cá dữ xuất hiện ở phần cuối […]

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả, nhận định của công chúng về tác phẩm này

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả, nhận định của công chúng về tác phẩm này? Bài làm Tóm tắt truyện. Ông lão đánh cá tên là Xanchiagô đã tám mươi tư ngày liền không kiếm được con cá nào, được chú bé Manôlin phụ giúp, hai ông cháu “biết rằng mình sẽ đi […]

Anh (chị) hãy nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp cùa Hêminguê.

Anh (chị) hãy nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp cùa Hêminguê. Bài làm Hêminguê (1899-1961) là nhà văn Mỹ, con một thầy thuốc. Học xong trung học, bắt đầu làm phóng viên báo chí. Hêminguê đã từng tự nguyện tham gia đại chiến thế giới I, làm nhiệm vụ cứu thương. Cũng […]