Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Category: Văn mẫu lớp 11

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu ngữ văn 11

Doi net ve Nguyen Dinh Chieu – Nguyễn Đinh Chiểu, người đã “căng số phận mình trên sợi dây đàn độc nhất” Trong số các nhà thơ Việt Nam, Nguyên Đình Chiểu là người chịu nhiều đau khổ, bất hạnh nhất. Ông có tình cảm sâu nặng với mẹ, bà Trương Thi Thiệt, người Gia […]