Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Category: Văn mẫu lớp 10

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Đề bài: Bình luận câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Bài làm Ca dao dân ca là cây đàn muôn điệu. Tiếng đàn ngọt ngào và sâu lắng ấy đã diễn tả đời sống tâm tình của con người Việt Nam từ bao đời […]

Phân tích nhân vật Ra-ma trong trích đoạn Hồ Pam-pa trong sử thi Ra-rna-ya-na của Ấn Độ

1.    Phân tích nhân vật Ra-ma trong trích đoạn: "Hồ Pam-pa” trong sử thi "Ra-rna-ya-na" của Ấn Đô. 2.    Cảm nhận của em khi đọc trích đoạn: "Hồ Pam-pa" trong sử thi "Ra-ma-ya-na " của Ấn Độ. Bài làm Trích đoạn "Hồ Pam-pa" nằm ưong phần đầu khúc ca thứ IV sử thi Ra-ma- ya-na. […]

Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong đoạn trích Uy-lít-xơ đấu trí đấu lực với Pô-li-phem

1.    Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong trích đoạn: "Uy-lít-xơ đấu trí, đấu lực với Pô-li-phem ". 2.    Cảm nghĩ của em sau khi đọc trích đoạn: "Uy-lít-xơ đấu trí, đấu lực với Pô-li-phem” Bài làm Cuộc đấu trí giữa Uy-lít-xơ với tên khổng lồ Pô-li-phem là một trong những thử thách vô cùng nguy […]