Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Phân tích tiếng cười châm biếm đả kích trong vở kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Đề bài: Phải chăng thói học đòi kệch cỡm đã được nhà văn Mô-li-e đưa lên sân khấu để răn đời bằng những nụ cười sảng khoái? Qua cảnh Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Ngữ văn 8 – Tập II), hãy phân tích để làm sáng tỏ nhân xét trên. Nói đến kịch phải nói […]

Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e.

Đề bài: Phân tích lớp kịch Ông Giuốc đanh mặc lễ phục của Mô-li-e. Nếu ông Giuốc-đanh học triết học đem đến cho người xem những tràng cười về tri thức thô thiển thì ông Giuốc-đanh mặc lễ phục lại tặng cho người xem những chuỗi cười về phục sức lố lăng cũng của con […]

Phân tích Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Đề bài: Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học). Bài làm “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e […]

Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê

Phân tích đoạn trích Đương đầu với đàn cá dữ trong ông già và biển cả của Hêminguê. Bài làm Sau 87 (84 + 3) ngày đêm ra khơi đánh cá, ông lão Xanchiagô mới câu được con cá kiếm khổng lồ, nặng độ 6, 7 tấn, dài hơn chiếc thuyền câu khoảng 7 tấc. […]