Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Đề bài: Bình luận câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Bài làm Ca dao dân ca là cây đàn muôn điệu. Tiếng đàn ngọt ngào và sâu lắng ấy đã diễn tả đời sống tâm tình của con người Việt Nam từ bao đời […]