Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Category: Chưa phân loại

Phân tích Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Đề bài: Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học). Bài làm “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e […]

Phân tích tư tưởng Đất Nước này là Đất nước Nhân dân trong đoạn thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Phân tích những biểu hiện của tư tưởng "Đất Nước này là Đất nước Nhân dân" trong đoạn thơ Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm). Bài làm Lịch sử văn học đã từng ghi dấu rất nhiều tác phẩm ra đời ca ngợi quốc gia dân tộc, ca […]