Tailieuvanhoc.net

Văn mẫu chọn lọc – Hay nhất


Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

Để bài: Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương. Gơi ý: A.    Mở bài –    Giới thiệu về Nguyễn Dữ: là nhà văn nổi tiếng ở thế kỉ XVI. Sinh ra trong xã hội loạn lạc, phải chứng kiến cảnh xã hội bắt đầu […]

Tìm hiểu Nhân vật Trương Sinh trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

Đề bài: Giới thiệu phân tích tìm hiểu Nhân vật Trương Sinh trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương 1. Điển hình cho quyền lực và tính cách của người chồng trong chế độ phong kiến nam quyền là gia trưởng, độc đoán, coi thường nhân phẩm, thậm chí coi thường cả mạng […]

Giới thiệu về Nhân vật Vũ Nương trong Truyện người con gái Nam Xương

Em hãy tìm hiểu về Nhân vật Vũ Nương trong Truyện người con gái Nam Xương trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ a) Vũ Nương một phụ nữ đẹp người đẹp nết lại bất hạnh, phải chịu oan trái. –    Trước khi lấy chồng: Được tiếng là người có “tư dung tốt đẹp”. […]